Duett Eierskifte – dagskurs i eierskifte fra A - Å
Gjennomgang av lovverk, beregninger og fagtema ved gjennomføringen av eierskifte.

Aktuelt lovverk innen:
Lov om ektefeller, Skattelov, hjemmel, grunnbok, mva loven, odels – og åseteslov, lov om tinglysing.

Beregningsmodeller
Verdsetting fast eiendom og driftsløsøre, kår, latent skatt, arv og gaver, beregning av omkostninger, gevinstberegningskalkyler, selgers valgadgang skatteplikt, kostpris for kjøper mv.


Fagtema
Krav til dokumentasjon, hjemmel og pant, rydding i grunnbok, gaver til kjøper forhold til ektefelle/samboer, gjennomgang avtaler og skjema med vekt på kjøpekontrakt.

Autorisasjonen: Skatterett 4 t og rettslære 2 t

Husk egen PC

Quality Airport Hotel Stavanger, Sømmevegen 1.  02.05.2019 kl 10 00 - 16 00

Kursavgift kr 4 500 inkl. lett mat ved ankomst, lunsj og kaffe.

Påmelding innen 29.4.2019

Kursholder: Ole G Green

Påmeldingen er avsluttet. Vennligst kontakt oss dersom du fortsatt ønsker å melde deg på.
Informasjon
Påmeldingsfrist
26.04.2019

Kurssted
Sola

Tidspunkt
02.05.2019
10:00-16:00

Pris
4500,00

Tilgjengelige plasser
Ja


Lenker